Λειτουργώντας με υπευθυνότητα λαμβάνουμε καθημερινά όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προφύλαξης και τηρούμε όλους τους κανόνες υγιεινής ώστε να παρέχουμε ένα ασφαλές περιβάλλον για τους πελάτες μας.

Τα μέτρα προστασίας που έχουμε λάβει είναι τα εξής:

  • Έχουμε εκπαιδεύσει το πλήρως καταρτισμένο προσωπικό μας ως προς τους κανονισμούς που ορίζει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Συχνό πλύσιμο χεριών, χρήση απολυμαντικών και αποστάσεις ασφαλείας. Υποχρεωτική χρήση μάσκας και γαντιών.
  • Συχνή απόλαυση του γραφείου μας.
  • Όλα τα είδη οχημάτων του στόλου μας απολυμαίνονται πριν την παράδοσης τους στους πελάτες μας με απολυμαντικό διάλυμα, με χρήση της ένωσης EOXIDE LQ75 και σε συγκέντρωση διοξειδίου του χλωρίου 0,1 -0,4 ppm. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε την απόλυτη μικροβιοκτονία στα σημεία που πιθανόν έρχονται σε επαφή με εσάς και τις αποσκευές σας . Η δραστική ουσία (ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ) είναι η πλέον ενδεδειγμένη ουσία για την εγγυημένη απαλλαγή από ιούς ,βακτήρια , ζύμες και μύκητες .